Start a conversation

Gaudi és gratuït, però res de perdre el temps!

Descarrega l'app completament gratis a l'App Store i a Google play, crea un compte nou de forma gratuïta i utilitza les funcions bàsiques sense haver de pagar ni un duro. El teu perfil és la teva carta de presentació, així que adapta'l als teus desitjos i preferències. Per altres funcions més avançades, necessitaràs una Subscripció de pagament que pots comprar a l'app.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Roney CM

  2. Posted
  3. Updated

Comments