Start a conversation

Què significa "Invisible"?

Si utilitzes la funció d'"invisible", els altres usuaris no et veuran en línia (és a dir, amb el punt verd).

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Roney CM

  2. Posted
  3. Updated

Comments