Start a conversation

Normes de Gaudi

A) La protecció de la informació personal és important. 

Per la teva seguretat, no permetrem la distribució pública de correus electrònics o direccions postals, números de telèfon, informació bancària, etc.

B) Complim la llei.

Com operadors d'una comunitat d'adults responsables, només permetem contingut lícit o que no incompleixi lleis aplicables. A més a més del contingut pel que fa a la protecció de menors, també prohibim qualsevol contingut que incompleixi drets de marques registrades o terceres parts. Verificarem els incompliments de la llei i els gestionarem segons el grau d'urgència.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Roney CM

  2. Posted
  3. Updated

Comments