Start a conversation

On trobo els meus ullets i likes?

Veuràs qui t'envia ullets si adquireixes una Subscripció. Per veure els likes, només has d'anar a Contactes i Likes.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Roney CM

  2. Posted
  3. Updated

Comments